CNRU yasuye za clubs UNESCO/media mu ntara y‘Iburengerazuba

Kuva taliki 18 kugeza ku ya 23 Mata 2016, Umuyobozi w’Ishami ry‘ Uburezi, Urubyiruko n‘Amashuri Yimakaza Amahame ya UNESCO, hamwe n’Umuyobozi w’Ishami ry’Itumanaho n’Itangazamakuru bakoze urugendo rugamije kwigisha no gukangurira abanyeshuri bibumbiye muri Clubs UNESCO ko inshingano bafite ari ukwimakaza umuco w’amahoro n’uruhare rwa Clubs UNESCO mu ishyira mu bikorwa za gahunda za Leta.

Abatanze ibiganiro bagiye berekana uko buri gikorwa cyahuzwa no kubumbatira no gusakaza umuco w’amahoro. Bigishijwe uburyo bunoze bwo gutara no gutangaza amakuru, Intego z’Iterambere Rirambye (SDGs) nuko zagerwaho mu rwego rwo kwimakaza umuco w’amahoro. Abahawe ibiganiro bakanguriwe kwihatira kumenya ibikorerwa muri za“clubs“ zose aho kugirango umuntu yifungire muri imwe.
Mu biganiro twagiranye n’abanyeshuri bo mu bigo birindwi twasuye, twabasabye gufungura amarembo bakagira uruhare rugaragara mu guhindura imyumvire y’abaturanye n’amashuri bigamo. Ibyo bigakorwa mu buryo bwa“sketches“ zajya zigezwa ku baturiye ishuri, abitabiriye umuganda bityo bagakina ku nsanganyamatsiko zikangurira abaturage guhindura imyumvire itajyanye n’iterambere, imibereho myiza y’abaturage na gahunda za Leta. Izo nsanganyamatsiko bashingiraho mu ikinamico zaba zijyanye n’imirire hagamijwe kurwanya bwaki, imibereho myiza hagamijwe kwirinda umwanda, kubungabunga ibidukikije, kurwanya ruswa mu nzego z’ibanze, ubumwe n’ubwiyunge, gukorera hamwe, gusobanurira no gukangurira abaturage gahunda za leta, kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, icuruzwa ry‘abantu n’ibindi.

Muri iki gihe cy’icyunamo kandi twakanguriye urubyiruko twahuye narwo kwirinda ababashora mu nzangano zitagira ishingiro, yaba ababyeyi babo cyangwa n’abandi muri rusange. Twabibukije ko aho isi igeze, icy’ingenzi atari icyo mupfana n’umuntu ahubwo ari icyo mumariraniye. Twabasabye ko mu bibazo bahura nabyo, yaba ubu cyangwa mu gihe kizaza, bashyira imbere umuco wo kubishakira umuti binyuze mu buryo bw’amahoro kandi bakishakamo ibisubizo bashingiye gukura amasomo mu byabaye kera kandi bifashishije umuco w’igihugu cyacu.Twabibukije ko iterambere u Rwanda rufite turikesha abayobozi b’inararibonye bashatse umuti w’ibibazo n’amakimbirane yariho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu buryo bw’amahoro kandi bakavoma mu muco. Ibi akaba ariryo shingiro ry’imbaraga n’iterambere igihugu kimaze kugeraho amahanga atangarira. Ingero z’ibisubizo Leta y’Ubumwe n’Ubwiyunge yifashishije, dusanga mu muco, zagize akamaro muro gahunda za Leta twabahaye harimwo izi zikurikira: gacaca nk’ubutabera bwunga, ubudehe, girinka, abunzi, itorero n’umushyikirano.
Mu mashuri yose twasuye, twagize amahirwe yo kuganiriza abanyeshuri bose bari mu kigo ndetse na bamwe mu barimu babaga bari kuri ibyo bigo.

1.TTC MUHANGA

Iri shuri nderabarezi riherereye mu karere ka Muhanga. TTC Muhanga, ariryo shuri ryonyine twasuye ryo mu ntara y‘amajyepfo, twaganiriye n’abanyeshuri bose n’abarezi twasanze kuri icyo kigo. Ikigo cy’amashuri cya TTC Muhanga kigizwe n’abanyeshuri 694 barimo abahungu 231 n’abakobwa 463. Harimo clubs zitandukanye zirimo izo kubungabunga ibidukikije, kurwanya ibiyobyabwenge, kurwanya SIDA, Nyampinga yigisha abakobwa umuco nyarwanda, Media Club, umuco n’ubutwari, club y’amahoro na club y‘indimi ariko byumwihariko twasanzeyo na club yo kuzigama. Aha honyine akaba ariho twasanze batoza urubyiruko umuco wo kwizigama


Aba ni abanyeshuri n’abarimu bo muri TTC Muhanga bakurikirana ibiganiro.

2. TTC RUBENGERA

Mu ishuri nderabarezi rya Rubengera, mu karere ka Karongi, naho twaganirije abanyeshuri bose b’icyo kigo. Iri shuri kimwe n’andi mashuri nderabarezi, agizwe n’icyiciro cya kabiri cy’amashuri yisumbuye gusa kuko hoherezwa abanyeshuri bifuza gukora umwuga w’uburezi, bazigisha mu mashuri y’incuke n‘ abanza.

TTC Rubengera igizwe n’abanyeshuri 601. Umubare nyawo w’abakobwa ntitwashoboye kuwumenya, ariko abiganje mu mashuri nderabarezi hose twasanze ari abakobwa.


Aha ni mw’ishuri Nderabarezi rya Rubengera, abanyeshuri barakurikirana ibiganiro

Twabakanguriye kwiga batazeye akazi kuri Leta gusa kuko “ mythe ya leta-mubyeyi“ yarangiye. Bagomba gushishikazwa no kumenya kugira ngo bizabafashe kwibeshaho no kubeshaho imiryango yabo. Twabasabye ko buri somo bize bajya bareba ko risubiza ibibazo bibaza cyangwa bahura nabyo mu buzima bwa buri munsi mu rwego rwo kubonera ibisubizo ibibazo bahura nabyo by’umwihariko ni gihugu muri rusange.
Twabibukije ko izi clubs zibafasha kuvumbura impano batari baziko bafite kandi zabatunga mu buzima. Bamwe bakibonamo izo gusetsa muri za “sketches“, abandi iz‘itangazamakuru, impano zo guhanga udushya, izo kuyobora n’izindi.Twabasabye kandi guteza imbere uburyo bwabo bw’imitekerereze n’ubushishozi kuko bibarinda kugenda buhumyi.Twasobanuriye abanyeshuri ko aribo bayobozi b’u Rwanda b‘ejo, bityo ko bagomba kumenya Intego z’Icyinyagihumbi (MDGs) n’Intego z’Iterambere Rirambye (SDGs) kuko arizo nkingi Politike na Gahunda bya Leta bigenderaho.
Muri TTC Rubengera harimo club yo kurwanya ihohoterwa, club yo kubungabunga ibidukikije, iy‘umuco w’amahoro, media club, iyo kurwanya ibiyobyabwenge, Baho club, club z’indimi, iza debate, Croix Rouge, Karate n’izindi.

3.TTC MURURU

TTC Mururu ni ikigo nderabarezi giherereye mu karere ka Rusizi. Iri shuri rifite abanyeshuri 580 barimwo abakobwa 362 n’abahungu 218. Twasanze iki kigo gifite club zigera mw’icumi zirimo izi zikurikira: club y’uburinganire, Club yo kurwanya icyorezo cya SIDA, iy‘Itangazamakuru, iyo kurwanya ibiyobyabwenge, iyo kubungabunga ibidukikije, Nyampinga ndetse na club z’indimi .

Nyuma yo kubabwira mu ncamake intego z’ikinyagihumbi uko zari umunani, Kalisa Callixte, yabaganirije ku ntego 17 zashingiweho bateganya iterambere rirambye, izi ntego zikaba zizagera mu mwaka wa 2030. Yibukije uru rubyiruko ko icyo gihe azaba aribo bayobozi. Niyo mpamvu ari ngombwa ko uru rubyiruko rutozwa kugira uruhare mw’iterambere ry’igihugu. Cyane ko ari nabo bafite imbaraga kandi bagize umubare munini w’abaturarwanda.


Abanyeshuri bo mw’ishuri nderabarezi rya Mururu bakurikiye ibiganiro mu bwitonzi.

4. GS NOTRE DAME DE NYAMASHEKE.

Urwunge rw‘amashuri rw’Umuryango Mutagatifu (Sainte Famille) rwa Nyamasheke ni ishuri ry’abakobwa bonyine barerwa n’abihaye Imana. Ni ishuri rifite abanyeshuri 442. Bahurira muri clubs zitandukanye harimwo media club, club Milador iteza imbere uburenganzira bw’umwana n’umubyeyi, ubutabera n’amahoro club, itorero, iy‘ ibidukikije, anti–SIDA club, sport club, Tuseme club, English and french club, Croix rouge, growing club n’iy‘umuco w’ubutwari.


Muri G. S Sainte famille i Nyamasheke, ibiganiro byitabiriwe n‘ abanyeshuri, abarimu n’ubuyobozi bw’ikigo

Bwana Kalisa Callixte yasabye aba bana b’abakobwa gufata ibyo biga bakabihuza n’ubuzima busanzwe maze bakabishakamo ibisubizo by’ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Yababwiye ko ishyirwamubikorwa z‘intego z’ikinyagihumbi uko ari umunani zagejeje u Rwanda ku ntambwe z‘ibihugu biri kw’isonga byagerageje kuzigeraho, gukemura ibibazo by’ubukene, kugabanya cyane impfu z’ababyeyi bapfa babyara n’abana bapfa badakwije imyaka itanu, kubungabunga no kurengera ibidukikije, kugera kw’iterambere n’ibindi. Intego z’iterambere rirambye uko ari 17 zizafasha ibihugu bikize gukemura ikibazo cy’abimukira kitoroshye kuko bizihatira gufasha ibihugu biri mu nzira y’amajyambere, kuzamura imibereho y’ababituye bityo be kujya bapfa bahungira mu burayi mu rwego rwo guhunga imibereho mibi n’ubukene biri mu bihugu bakomokamo.

5. G.S SAINT PIERRE DE NKOMBO


Aba ni abanyeshuri n’abanrimu ba G.S Saint Pierreku Nkombo mu biganiro wabonaga bakurikirana ubwitonzi

Urwunge rw’amashuri rwa Nkombo ni ishuri ry’ikitegererezo mu by’ubumenyi. Riri mu kirwa cya Nkombo mu kiyaga cya Kivu, mu karere ka Rusizi. Rifite abanyeshuri 246 barimo abakobwa 103 n’abahungu 143. Ubundi gifite ubushobozi bwo kwakira abana 380 ariko kubera aho giherereye n’ubushobozi bw’ababyeyi, bamwe bahitamo gushyira abana muri ‘‘twelve years basic education“ cyangwa kubashakira ibigo biri hafi yaho batuye aho kubambutsa ikivu. Kuri icyo kigo hari amashami ane ajyanye n’ubumenyi ariyo MPG,MCB,MEG na BCG. Abana bahiga n’ubwo ari bake baturuka mu bice byose by’igihugu.
Twasanze hari clubs enye ariyo: Club y’ibidukikije, iy’umuco, iy’itangazamakuru n’iyo kurwanya SIDA. Twabakanguriye kuba bashinga n’izindi clubs nk’iy’umuco wo kwizigama kandi tubasaba ko batajya bifungirana muri club imwe gusa ahubwo bajya bamenya n’ibikorerwa mu zindi. Twabahaye igitekerezo ko buri club yajya ikora ubushakashatsi kuri internet hanyuma ibyo bagezeho bakabigeza ku bandi nyuma bakabyunguranaho ibitekerezo.

6. COLLEGE ISLAMIQUE DE BUGARAMA.

College Islamique y’i Bugarama ni ikigo kigisha imyuga giherereye mu karere ka Rusizi mu ntara y’Uburengerazuba. Bafite clubs zitandukanye, harimo club y’ibidukikije, Croix Rouge, Ubumwe n’Ubwiyunge,umuco n’ubudaheza, iy’indimi, club anti sida, Itangazamakuru ndetse n’abascouts. Iri shuri rifite abanyeshuri bagera kuri 200, abakobwa n’abahungu, bamwe bakiga ubwubatsi abandi biga Icungamari.


Abanyeshuri n’ubuyobozi bwa Collège Islamique ya Bugarama barakurikira ibiganiro.

Muri ayo mashuri yose twabibukije ko aribo bayobozi b’ejo hazaza, tubasaba ko ibyo bakora byose bitagarukira mw’ishuri ahubwo bajya babigeza no kubaturanye n’ikigo bigamo kuko bifasha kuzamura imyumvire y’abaturage cyane ko muri 2030 abo bitwa abana bazaba ari bo bayobozi. Twabasabye ko ubumenyi bwose bungukira muri izo clubs bajya babugeza no mu miryango yabo kuko bifasha guhindura imyumvire bikazoroshya umurimo wabo wo kuyobora abaturage basobanukiwe.
Aba banyeshuri bose twasuye bagiye bahabwa umwanya wo kubaza ibibazo ahanini byibandaga ku buryo ibihugu bigize UNESCO kandi ifite intego yo kwimakaza umuco w’amahoro byanga bikarangwamo intambara n’amakimbirane. Basabye kandi ko jenocide yakorewe Abatutsi yakwigishwa mu mashuri, mu byiciro byose kugirango itazavaho yibagirana. Bagaragaje inyota yo kumenya yaba kumenya imikorere ya UNESCO ndetse n’ubumenyi bwerekeranye na clubs barimo.
Abo bana basabye ibitabo byabafasha kurushaho gusobanukirwa na clubs babarizwamo ndetse basaba ko bajya basurwa kandi bagahugurwa kenshi.
Kigali kuwa 27 Mata 2016

Kalisa Callixte , Umuyubozi ushinzwe Uburezi/CNRU
Mukankusi Philomene, Umuyobozi ushinzwe Itumanaho/CNRU


Search Box Example 2 - default placeholder text gets cleared on click

LANGUAGE SELECTION

English  Francais


CNRU on Twitter
OUR PARTNERS
UNESCO HEADQUATERS
MINEDUC
MINISPOC
MYICT
REB
REMA
RDB
HEC
Higher Learning Institutions
Other National Commissions

UNESCO & RWANDA
Education  |   Science % Technologies  |   Culture Social % Human Sciences  |   communication, Information % Documentation

©BY CNRU All rights reserved.