IBIGANIRO KU BUMWE N’UBWIYUNGE MURI KOMISIYO Y’IGIHUGU IKORANA NA UNESCO
Muri ukukwezi kwahariwe kuzirikana kubumwe n’ubwiyunge, abakozi ba Komisiyo y’Igihugu Ikorana na UNESCO, bahuriye hamwe bafata umwanya wo kuganira ku byakozwe n’ibyagezweho mu rwego rwo kubungabunga ubumwe n’ubwiyunge mu banyarwanda, barebera hamwe igitera amakimbirane mu muryango nk’imwe mu nzitizi z’umuryango utekanye.
 
Abakozi ba Komisiyo y’ IgihuguIkorana na UNESCO mu biganiro k’Ubumwe n’Ubwiyunge mu muryango.
 
Nkuko bigaragara mu nsanganyamatsiko y’uyumwaka igira iti: ”Duharanire ubumwe n’ubwiyunge mu murango”, abakozi ba Komisiyo bagaragaje imvo n’imvano y’ibibazo biri mu muryango bishingiye ku bwumvikane buke, gukunda ibintu, kutabwizanya ukuri, ihungabana rikomoka kuri jenoside yakorewe abatutsi, ikibazo cyo kutaganira hagati y’abashakanye no kutabwizanya ukuri, kuba umuryango mugari ntanshingano, ubujyanama ukigira kumiryango mishya, ihohoterwa rikorwa hagati y’abashakanye n’ibindi. Ibi byose bikagira ingaruka ku muryango wose muri rusange no kubana bato kuburyo bw’umwihariko.
 
Bwana Kalisa Callixte, umuyobozi ushinzwe uburezi muri Komisiyo y’Igihugu Ikoranana UNESCO yasobanuriye abakozi bagenzi be ko “Ndiumunyarwanda” yatangiye ari gahunda ifite igihe izarangirira, nyuma bazagusanga ari ubuzima bw’abanyarwanda bwa burimunsi nk’isano riduhuza.
 
Umuti w’ibyo bibazo byose twaje gusanga ari uguhurira hamwe abantu bakaganira kubibazo bibugarije yaba mu muryango ndetse no mu baturanyi nkuko bikorwa muri gahunda y’umugoroba w’ababyeyi twese twemera ko wagize uruhare rwo gukemura ibibazo by’amakimbirane agaragara mu ngo ndetse n’ikibazo cy’imyitwarire y’abana mu muryango. Hifujwe kandi ko abantu bajya baganirizwa kundangagaciro zifasha abashakanye kubaka umuryango mwiza, zirimo kwizerana, kudahemukirana, gushyirahamwe no gufatira hamwe ibyemezo bireba umuryango, kwiyubaha no kubahana, gukemurira hamwe amakimbirane avutse n’ibindi.
 
Albert Mutesa, Umunyamabanga Mukuru, utangira i bumoso, asoza ikiganiro
 
Asoza icyo kiganiro, Umunyamabanga Mukuru wa Komisiyoy’Igihugu Ikorana na UNESCO Mutesa Albert yavuze ati: imiryango dushinga, iyotuvukamo, dushakamo se ariyo ihura ikabyara umuryango mugari w’abanyarwanda. Mu gihe rero, ubumwe n’ubwiyunge bwaganza muriyo miryango mito, byagaragarira no mu muryango mugari w’abanyarwanda. Yarangije adusaba kwimakaza ubumwe n’ubwiyunge mu miryango yacu ndetse no gufasha abaturanyi gusohoka mu makimbirane aho yaba agaragara hose.
Ukwezi k’ukwakira kwahariwe kuzirikana ku bumwe n’ubwiyunge mu muryango mu gihe cyo kwizihiza umunsi wo gukunda igihugu ubakuyambere Ukwakira.
 
Philomene MUKANKUSI
Umuyoboziw’Itumanaho n’Itangazamakuru/CNRU

Search Box Example 2 - default placeholder text gets cleared on click

LANGUAGE SELECTION

English  Francais


CNRU on Twitter
OUR PARTNERS
UNESCO HEADQUATERS
MINEDUC
MINISPOC
MYICT
REB
REMA
RDB
HEC
Higher Learning Institutions
Other National Commissions

UNESCO & RWANDA
Education  |   Science % Technologies  |   Culture Social % Human Sciences  |   communication, Information % Documentation

©BY CNRU All rights reserved.