Ubufatanye busesuye hagati y’abarebwa n’uburezi bose ni ingenzi
Abayobozi b’ibigo byibumbiye mu Runana rw’Amashuri Yimakaza Amahame ya UNESCO(ASPNets) bahuriye mu mahugurwa y’iiminsi ibiri yabereye muri Centre Pastoral notre Dame de Fatima mu karere ka Musanze. Mu gihe cy’iminsi ibiri, abo bayobozi b’ibigo baganiriye ku bibazo bitandukanye bibangamiye ireme ry’uburezi mu Rwanda binyuze mu ibiganiro bitandukanye byatanzwe na Dr Alphonse SEBAGANWA, Umuyobozi Mukuru wungirije ushinzwe Ibizamini mu Kigo cy’Igihugu gishinzwe Uburezi (Rwanda Educational Board-REB).
 
Ifoto y’urwibutso y’abayobozi b’Ibigo by’Amashuri Yimakaza Amahame ya UNESCO, Umuyobozi Mukuru wungirije wa REB ushinwe Ibizamini n’Umunyamabanga Mukuru wa CNRU n’abateguye amahugurwa.
 
Muri iyo minsi ibiri baganiriye ndetse basesenguriye hamwe imbogamizi z’ireme ry’uburezi muri rusange ariko bakabirebera mu bigo by’amashuri abanza ndetse n’ayisumbuye, yaba amashuri ya leta, afashwa na leta ndetse n’ayigenga. Barebeye hamwe kandi uruhare rw’imiyoborere myiza y’ishuri mu kwimakaza ireme ry’uburezi, ikiganiro cyatanzwe na Martin MASABO, umuyobozi w’ishuri Lycee de Kigali. Uyu muyobozi yagaragaje ko imiyoborere n’imicungire myiza by’ishuri ari inkingi mwikorezi ifasha kugirango ireme ry’uburezi ryifuzwa kugerwaho rishoboke. Basanze kandi uburezi bufite ireme ari ubutegurira umwana guhangana n’ibibazo bibangamiye umuryango muri rusange n’ibyo ahura nabyo by’umwihariko, bukamufasha kugendana n’igihe, kwiyungura ubumenyi n’ubumenyi-ngiro mu gihe cyose akiriho, ibyo bise lifelong learning.
 
Umuyobozi Mukuru wungirije wa REB, Dr SEBAGANWA Alphonse, aratanga ikiganiro kw’ireme ry’uburezi
 
Aya mahugurwa yabaye umwanya mwiza wo kubwizanya ukuri ku bibazo bibangamiye ireme ry’uburezi, umwanya abashyira mu bikorwa politike z’uburezi bafashe bageza ku Muyobozi wungirije wa REB ibibazo by’ihindagurika rya gahunda z’uburezi rya hato na hato ndetse rimwe na rimwe nta geragezwa ryakozwe (CBC), umubare w’amasaha y’ikirenga mwarimu asabwa gukora mu cyumweru bityo bikabangamira imitegurire n’isuzumabumenyi ry’amasomo, umushahara udahagije,utajyanye n’ibiciro ku masoko, ibikoresho ndetse n’imfashanyigisho zidahagije kandi hamwe na hamwe zitabonekera igihe, inama za hato na hato batumizwamo, amahugurwa n’indi mirimo isabwa mwarimu bigatuma atabasha kurangiriza programu ku gihe, n’ibindi. Abari mu nama basabye ko amahugurwa yajya akorwa mu biruhuko.
 
Abayobozi b’ibigo bigize ASPNets bungurana ibitekerezo ku burezi buboneye bugamije ireme ry’uburezi
 
Mu muhango wo gusoza aya mahugurwa, SEBAGANWA Alphonse wari uhagarariye REB, mw’ijambo rye, yishimiye iri tsinda ry’abayobozi b’Ibigo by’Amashuri Yimakaza Amahame ya UNESCO. Yagize ati:”Ndabashimira by’umwihariko. Nabonye groupe iri actif, groupe ikora. Nabonye groupe ishyize hamwe kandi ishishikajwe no guteza imbere ireme ry’uburezi, groupe ivugisha ukuri kandi igamije kubaka. Murakoze cyane kandi mukomereze aho. ‘’Umuyobozi wungirije wa REB yifuje ko iri tsinda ryajya rihura nka gatatu mu mwaka ndetse hakaba hategurwa n’ingendo shuri kugirango bajye bajya kwigira ku bikorwa ahandi, kujya inama, hashingiwe kuri « best practices ».
 
Umunyamabanga Mukuru wa Komisiyo y’Igihugu ikorana na UNESCO Albert MUTESA asoza aya mahugurwa.
 
Mw’ijambo risoza ibi biganiro, Umunyamabanga Mukuru wa Komisiyo y’Igihugu ikorana na UNESCO Albert MUTESA yagize ati: ‘’ Ndashimira abayobozi b’ibigo bigize ASPNets uburyo bitabiriye bose aya mahugurwa, umuyobozi wa Lycee de Kigali Martin MASABO n’Umuyobozi wungirije w’Ikigo cy’Igihugu cy’Ibizamini REB, Alphonse SEBAGANWA ku biganiro batanze byabaye umusemburo w’ibitekerezo byiza n’imyanzuro ivuye muri iya mahugurwa. Mbemereye ko tuzakomeza gukora ubuvugizi kugirango ibyifuzo byanyu bigere kubo bireba.‘’
Albert MUTESA yasobanuye ko hari aho u Rwanda rwavuye naho rugeze, agaragaza ko uburezi kuri bose bwagezweho ariko ubu hageze gushakwa ireme ry’uburezi ariyo mpamvu yiyo nama. Yashoje avuga ko ireme ry’uburezi rigomba ubufatanye bwa buri wese uhereye kuri leta, abayobozi b’ibigo, abarezi, ababyeyi n’abanyeshuri ubwabo.
 
Abitabiriye amahugurwa barakurikira ibitekerezo ku bijyanye n’icyakorwa ngo ireme ry’uburezi rigerweho.
 
Muri aya mahugurwa havuyemo imyanzuro itandukanye irimo iyi ikurikira :
-Ingengo y’imari igenerwa uburezi yagombye kongerwa kugirango ibibazo bibangamiye ireme ry’uburezi birimo ubuke bw’ibikorwa remezo, umushahara wa mwarimu ukiri hasi, amahugurwa y’abarimu, kugaburira abanyeshuri ku ishuri, n’ibindi bikemuke.
 
-Guteza imbere ubufatanye hagati y’amashuri yigenga na leta mu rwego rwo gukemura ikibazo cy’ubucucike kigaragara mu mashuri ya leta n’ibikoresho bike nka mudasobwa n’ibitabo mu mashuri yigenga.
-Abayobozi b’amashuri agize Urunana rw’Amashuri Yimakaza Amahame ya UNESCO biyemeje gushyira imbaraga mu kunoza inshingano zabo ku buryo umwana w’umunyarwanda asohoka muri buri kiciro cy’amashuri afite ubumenyi bukwiye.
-Minisiteri y’uburezi na REB bagombye guha abayobozi b’amashuri uburenganzira, ubwisanzure n’ubushobozi bibafasha mu nshingano zabo.
-Ministeri y’uburezi ifatanyije na Minisiteri y’imari n’igenamigambi igomba gukorera ubuvugizi ibigo by’amashuri mu bijyanye n’amafaranga akoreshwa n’amashuri. Bemera ko amafaranga ya capitation grant yatangirwa amasoko ariko atangwa n’ababyeyi basaba ko yacungwa, ku bufatanye n’ababyeyi, mu buryo bunoze kandi hagatangwa facture za EBM ariko ntanyuzwe mu masoko kuko bibahendesha.
-Leta yagombye gushyira amashuri mu kiciro kihariye mu bijyana no kwishyura amazi n’amashanyarazi kuko ibigo by’amashuri, kubera gukoresha umuriro n’amazi byinshi, bishyirwa mu kiciro cy’inganda kandi bidakora ubucuruzi.
-REB isabwa kudatwara abarezi mu gihe cy’amasomo gutegura imfashanyigisho n’ibitabo, bikajya bikorwa muri week end no mu biruhuko kuko bibangamira imyigishirize n’imitsindire y’abanyeshuri.
 
Philomene MUKANKUSI
Umuyobozi ushinzwe Itangazamakuru/ CNRU

Search Box Example 2 - default placeholder text gets cleared on click

LANGUAGE SELECTION

English  Francais


CNRU on Twitter
OUR PARTNERS
UNESCO HEADQUATERS
MINEDUC
MINISPOC
MYICT
REB
REMA
RDB
HEC
Higher Learning Institutions
Other National Commissions

UNESCO & RWANDA
Education  |   Science % Technologies  |   Culture Social % Human Sciences  |   communication, Information % Documentation

©BY CNRU All rights reserved.