Umutekano w’abanyamakuru ugiye kurushaho kwitabwaho n’isi
Abari bahagarariye igihugu cya Autriche muri iyo nama bateguye uwo mushinga w’itegeko, bagaragaje ko ibitero bigabwa ku banyamakuru, urugomo cyangwa ibikorwa by’urugomo bibakorerwa bidahanwa bigasa naho bene kubikora bafite ubudahangarwa. Intege nke z’abanyamakuru bagenzwa(kugenza) mu buryo butemewe n’amategeko, hagafatirwa cyangwa hagakurikiranwa itumanaho ryabo (telephone) bivogera uburenganzira bwabo kw’ibanga (confidentialite) n’ubwisanzure mu bitekerezo(liberte d’expression).
 
Iri tegeko risaba ibihugu kugena no gushyira mu bikorwa ingamba zigamije kurwanya no guhashya ibitero n’urugomo bikorerwa abanyamakuru. Izo ngamba zizafasha mw’ishyirwaho ry’inzego zishinzwe gukurikirana ibikorwa bibi bikorerwa abanyamakuru, komisiyo zigenga, ba procureur bihariye ndetse n’izindi nzego zihariye zajya zikora mu buryo bwihuse.
 
Iryo tegeko rigaruka kandi ku ruhare rwa UNESCO mu kubungabunga umutekano w’abanyamakuru rigahamagarira ibihugu n’izindi nzego zirebwa n’iki kibazo gufatanya mu gushyiraho gahunda y’ibikorwa y’umuryango w’Abibumbye ku mutekano w’abanyamakuru no guca umuco wo kudahana bishyigikiwe na UNESCO.
 
Iri tegeko rihuye n’igihe cyo kwibuka cyagenwe n’umuryango mpuzamahanga hazirikanwa umunsi mpuzamahanga wo guhashya ibyaha bikorerwa abanyamakuru wo kuya 2 Ugushyingo. Uwo munsi washyizweho n’inteko rusange y’umuryango w’Abibumbye muw’2013.
 
Byavuye k’urubuga rwa unesco bishyirwa mu kinyarwanda n’umuyobozi ushinzwe itumanaho n’itangazamakuru muri komisiyo y’igihugu ikorana na unesco

Search Box Example 2 - default placeholder text gets cleared on click

LANGUAGE SELECTION

English  Francais


CNRU on Twitter
OUR PARTNERS
UNESCO HEADQUATERS
MINEDUC
MINISPOC
MYICT
REB
REMA
RDB
HEC
Higher Learning Institutions
Other National Commissions

UNESCO & RWANDA
Education  |   Science % Technologies  |   Culture Social % Human Sciences  |   communication, Information % Documentation

©BY CNRU All rights reserved.