Urubyiruko rwibumbiye muri UNESCO clubs na media clubs rwafashe ingamba nshya
Urubyiruko rw’abahungu n’abakobwa 78 bibumbiye muri clubs media na Clubs UNESCO nibo bahurijwe hamwe muri Hotel Saint Andre, I Kabgayi bahabwa ibiganiro bitandukanye bibafasha kugira uruhare rufatika mw’iterambere ry’Igihugu cyacu. Urwo rubyiruko rwari ruturutse mu mashuri 38 kuri 40 agize Urunana rw’amashuri yimakaza amahame ya UNESCO (ASPNet Schools).
 
Abanyeshuri bitabiriye aya mahugurwa bose uko ari 78 bakurikira ibiganiro
 
Muri aya mahugurwa y’iminsi ibiri, aba banyeshuri bahawe ibiganiro bitandukanye birimo ikiganiro kuri clubs UNESCO, igihe zavukiye, inshingano zahazo n’uko zikora mu Rwanda; ikiganiro kuri gahunda za leta muri iyi manda ya gatatu ya Nyakubahwa Prezida wa Repubulika Paul Kagame; bahabwa ikiganiro ku biyobyabwenge n’ingaruka zabyo ndetse n’ikindi kiganiro ku ruhare rw’umuco mw’iterambere ry’igihugu.
Umuyobozi ushinzwe Uburezi, Urubyiruko, Clubs UNESCO, n’Urunana rw’amashuri yimakaza amahame ya UNESCO (ASPNETS), Bwana KALISA Callixte, yasobanuriye abari mu mahugurwa ko Clubs UNESCO zashinzwe nyuma y’Intambara ya Kabiri y’Isi, zitangirizwa mu Buyapani (SENDAI) MU 1947. Intego zahawe ni ukwamamaza no gukwirakwiza amahame ya UNESCO yose agamije umuco w’amahoro n’ubworoherane.
 
Umuyobozi w’Uburezi, Urubyiruko, Clubs UNESCO n’Urunana rw’amashuri yimakaza amahame ya UNESCO atanga ikiganiro
 
MUKANKUSI Philomene ushinzwe Itumanaho n’Itangazamakuru muri Komisiyo y’Igihugu ikorana na UNESCO yatanze ikiganiro kuri gahunda ya leta y’imyaka irindwi, gahunda Perezida wa Repubulika ubwe yivugiye ko ateganya gukorana n’urubyiruko ku buryo bw’umwihariko. Ni muri urwo rwego CNRU yasanze ari ngombwa kugeza ku rubyiruko gahunda ya leta hagamijwe ko basobanukirwa uruhare rwabo mu kuyishyira mu bikorwa. Uruhare rwabo rukaba ari urw’ingenzi mu burezi bakangurira ababyeyi babo kuyigiramo uruhare rugaragara ngo ireme ry’uburezi rigerweho neza kandi vuba. Babakanguriye kwitabira gahunda zose za leta kuko zishingiye ku muturage ariko nanone babafasha guhindura imyumvire mu nzego zitandukanye nk’izimyororokere, kwigira no kwizigamira, gutura heza no guha abana indyo yuzuye, kurwanya ruswa n’akarengane no gutanga umusanzu wabo mu kwita k’uburezi n’uburere bw’abana babo.
 
Umuyobozi w’Itumanaho n’Itangazamakuru aganiriza abitabiriye amahugurwa kuri gahunda ya leta (2017-2024)
 
Nyuma y’iki kiganiro, abanyeshuri bahuguwe nabo bagiye mu matsinda baganira ku ruhare rwabo muri gahunda ya leta basanga nabo gahunda ibareba nk’urubyiruko cyane ko nk’abari mu wa gatandatu iyi manda izajya kurangira bamwe bari mu buyobozi.
 
Abanyeshuri bahagarariye abandi muri clubs UNESCO na media clubs baganira ku ruhare rwabo mw’iterambere ry’igihugu
 
Umuyobozi wa Polisi y’Igihugu mu Karere ka Muhanga CIP Ruzigana Vedaste nawe yatanze ikiganiro kungaruka z’ibiyobyabwenge mu rubyiruko, ababwira uburyo ibiyobyabwenge ari bibi ku buzima bw’umuntu ndetse n’ingaruka zo kwica inzozi z’abantu cyane nk’urubyiruko rubinywa rukishakashaka. N’abamaze kwubaka bibagiraho ingaruka kuko biruhije kubyigobotora wenyine ndetse bikanabasenya mu buryo bw’ubukungu.
 
CIP Vedaste Ruzigana aganiriza abanyeshuri kububi bw’ibiyobyabwenge
 
Ingaruka za mbere kandi zikomeye z’ibiyobyabwenge ni ingeso mbi zirimo ubujura, urugomo n’ubwicanyi; kutagira icyo utinya kuwarunyoye cyangwa iyo rwabuze ashaka amafaranga yo kurugura, guhohotera no gufata kungufu…
CIP Ruzigana yasabye abo bana gushishoza no gukangurira bagenzi babo gushishoza mu mibanire yabo (birinda kujya mu bigare bibi); mubyo bagerageza bishyashya ndetse no gukenga mubyo bakora; bakagendera kumpanuro z’ababyeyi n’ababarera.
Padiri Faustin NSHUBIJEHO, Umuyobozi wa College Saint Andre, yaganirije aba bana ku “umuco n’uburezi nk’inkingi z’iterambere rirambye. Ashingiye ku ruhare rw’umuco n’uburezi bw’urubyiruko kw’iterambere rirambye, Padiri Nshubijeho yabwiye abari mu mahugurwa ko uburere aribwo shingiro rya byose kuko aribwo bugeza umuntu ku ntsinzi (Discipline is Mother of success). Yabasabye kandi gushishoza bagasesengura ibyo babona by’ahandi niba bitaba imbogamizi ku muco wacu.
 
Padiri Faustin Nshubijeho yihanangiriza urubyiruko ruri mu mahugurwa guta umuco n’ururimi by’abanyarwanda kuko aribyo bibaranga nk’umuryango.
 
Avuga ku muco, Padiri Faustin Nshubijeho yabwiye abo bana ko umuco ariwo shingiro ry’uburezi kuko ariwo tuvomamo imigendere n’imigenzereze ya Kinyarwanda, indangagaciro, imiziro n’imiziririzo dukomora kubatuboneye izuba. Ibi bigatangirwa mw’itorero no mu muryango kandi bikuzuzwa n’ubwenge tuvoma mu mashuri.
Ikiganiro cya gatanu, mubyaganiriweho, cyatanzwe na Jerome Rwasa, Umuyobozi wa Radio y’abaturage Isangano, gishingira kuburyo bwo gutara no gutangaza amakuru. Yatangiye asobanura aho radiyo y’abaturage itandukaniye n’izindi radiyo kuko yo ikorera mu giturage kandi ikaba itagira ingengo y’imari izwi kuko iterwa inkunga n’abikorera cyangwa n’abaturage. Irindi tandukaniro ni uko bo bakoresha abakorera bushake.
 
Umuyobozi wa radiyo y’abaturage Isangano yumva ibibazo by’abanyeshuri bahuguwe
 
Rwasa Jerome yababwiye ko gutara inkuru bishingira kubibazo bitanu by’ingenzi: Ninde? Wagize ate? Ryari? Hehe? Byagenze bite? (Who? What? When? Where? How?). Ibibazo bitatu cyangwa bine bya mbere bisubizwa mw’ikubitiro bikaza mu nteruro za mbere z’inkuru. Kuri ibyo bibazo hashobora kwiyongeraho ikindi kibaza uko umuntu abibona, icyo gihe uba ugiye kwakira amarangamutima y’umuntu. Rwasa kandi yabwiye abo banyeshuri ko nabo bashinze media clubs muri amwe mu mashuri abegereye.
 
Ifoto y’urwibutso y’abitabiriye amahugurwa kuri Centre Saint Andre I Kabwayi
 
Imwe mu myanzuro myinshi abo bana bafatiye muri ayo mahugurwa ni iyi ikurikira:
1. Gusigasira umuco n’ururimi byacu
2. Kwimakaza umuco w’amahoro n’ubworoherane n’ubwubahane mu bantu no kugira umuco wo gusangira ibitekerezo muri bagenzi bacu.
3. Gusesengura amakuru tubona cyangwa dusoma ku mbuga nkoranyambaga mbere yo kuyatangariza abandi.
4. Ku miryango y’amarembo y’ibigo by’amashuri, abayobozi bagomba gushyiraho uburyo bwo gusaka abinjira kugira ngo twirinde ko hakwinjizwa ibyobyabwenge.
5. Kuba intangarugero mu kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge tukaba ijisho rya bagenzi bacu kandi anti-Drugs clubs zagiyeho zikabyazwa umusaruro ari nako tuzitangiza mu mashuri atazifite.
6. Turasaba ubuyobozi bw’igihugu cyacu ko bwatekereza ku kagoroba k’urubyiruko nk’uko bwatekereje bukanashyiraho akagoroba k’ababyeyi gakemurirwamo ibibazo byo mu miryango.
7. Gusangiza abo mu miryango yacu n’abaturanyi ubumenyi tuvana mu mashuri tunabashishikariza kubahiriza gahunda za Leta.
8. Kwimakaza indangagaciro na kirazira by’umuco nyarwanda.
9. Gukunda no gukoresha ururimi kavukire rwacu rw’ikinyarwanda.
10. Kugira inama urubyiruko (urwiga n’urutiga), turugaragariza ibibi by’ibiyobyabwenge.
11. Gutanga amakuru ku gihe kandi neza kugira ngo turusheho gukumira no guca ikoreshwa ry’ibiyobyabwenge.
12. Kwigisha ububi bw’ibiyobyabwenge binyuze mu makinamico n’ibindi bihangano.
13. Kudahishira abakoresha bakanakwirakwiza ibiyobyabwenge.
14. Kwigisha urubyiruko rugenzi rwacu n’ababyeyi bacu ingaruka zo gukoresha ibiyobyabwenge.
15. Kugira amakenga mu matsiko aturanga, twirinda kugerageza ibintu tutabanje kumenya niba nta ngaruka mbi byatugiraho.
16. Kwirinda kugendera mu bigare bibi.
17. Gukangurira urubyiruko kwiyakira no kunyurwa n’ubuzima babayemo no guharanira gukora cyane kugira ngo babashe kwiteza imbere.
18. Gukangurira urubyiruko rwataye amashuri kuyasubiramo tubereka ibyiza byo kwiga.
19. Gushyira ibyapa bitanga ubutumwa bwo kurwanya ibiyobyabwenge mu busitani bw’ishuri mu rwego rwo kumenyesha abashyitsi bagana ishuri ububi bw’ibiyobyabwenga.
20. Gukora ubushakashatsi ku nsanganyamatsiko zitandukanye harimo n’ibiyobyabwenge no kubigeza ku bandi banyeshuri yaba kuri rassemblement no mu bindi biganiro.
21. Gukora icyo tugomba gukora mu gihe cyacyo, tukagikorera aho tugomba kugikorerera kandi tugahorana inyota yo kwiga nk’uko Umuhanga Socrate yabivuze ati “Icyo nzi cyo ni uko ntacyo nzi”.
 
Mukankusi Philomene
Umuyobozi ushinzwe Itumanaho n’Itangazamakuru/CNRU

Search Box Example 2 - default placeholder text gets cleared on click

LANGUAGE SELECTION

English  Francais


CNRU on Twitter
OUR PARTNERS
UNESCO HEADQUATERS
MINEDUC
MINISPOC
MYICT
REB
REMA
RDB
HEC
Higher Learning Institutions
Other National Commissions

UNESCO & RWANDA
Education  |   Science % Technologies  |   Culture Social % Human Sciences  |   communication, Information % Documentation

©BY CNRU All rights reserved.